Tobruk

Tillverkas av: Tobaksersättningsföretag

Tobruk var en förpackning med tobaksersättning som innehöll 60 gram av olika örter avsedda att blandas med lika delar äkta tobak.

Priset var 95 öre och den tillverkades av A.-B. Tobruk i Malmö.