Tiger Brand, N:r 512, 513,514

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobak tidigare tillverkad av J.L. Tiedemann i Charlottenberg.

Tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet
1915-1941
1946-1982.

Periodvis en storsäljare.
År 1949 tillverkades 242.700 kg.
Har senare tillverkats i begränsad skala för att behålla varumärkesskyddet.

Priset år 1929 var 1 kr för ett
50 gramspaket.
Till en början hade
50 grams förpackningen n:r 512,
100 grams förpackningen n:r 513 och 500 gramsförpackningen n:r 514

År 1952 kostade ett paket Tiger Brand om 50 gram 3:75 kr. Av dessa gick 2:73 kr. till staten, 0:32 kr. till återförsäljaren och 0:70 kr. till Tobaksmonopolet.