Gröna Lacket, n:r

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Snus tillverkat av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1917.
Tidigare tillverkat av Petter Swartz i Norrköping som även tillverkade Röda Lacket.