Industrial, n:r 53

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1942.
1940 års pris var 15 kronor för 50 st.