Indian, N:r 406

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarett av amerikansk och orientalisk tobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1943-1946. Fanns i pappersförpackning om 20 st.
Förpackning var som många krigsmärken rätt färglös med bild av indianhuvud.
1946 var priset 2 kronor för 20 st.