Grovt portionssnus

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Svenskt snus tillverkat av Svenska Tobaks AB 1983.