Grovsnus, n:r 951

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Grovsnus tillverkades först av W:m Hellgren & Co. i Stockholm och efter 1915 av Svenska Tobaksmonopolet.
Tillverkat av grovt snusmjöl och är svagt aromatiserat samt milt och kallsvettat.
Var under slutet av 1900-talet det tredje största på marknaden.

Priset var 1921 50 öre för 100 gram.
Priset var 1939 36 öre för 100 gram.
1952 var priset 71 öre för 50 gr. 1,42 kr. för 100 gr. och 3,55 kr. för 250 gr.

Då Svenska Tobaksmonopolet övertog tillverkning 1915 förlades den till fabriken i Härnösand.
Det har ofta skrivits att snuset ursprungligen kom från Norrland men det här tillverkades i Stockholm och först efter 1915 i Härnösand.
Det kallades ibland ”norrlandssnus” på grund av dess största försäljning var norr om Dalälven och att de hade samma grovhet som annat snus tillverkat i Norrland.

Uppgiften som finns på nätet om att Wilhelm Hellgren, som var född i Stockholm år 1810,  fört receptet från Norrland till Stockholm är felaktig.