Grovskuren Virginia, n:r 566,567

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1917.

N:r 566 såldes i strut á 75 öre för 100 gram och n:r 567 såldes paket för 75 öre á 100 gram.