Rex, N:r ?

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarill tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet.
Såldes i träask