Alba, n:r 437

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrett utan munstycke tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1926-1941.

Styckepriset var 6 öre år 1929.
Pris 1932 var 3 kr för 50 st och 60 öre för 10 st.