Alba kork, n:r 438

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Tillverkades av Svenska Tobaksmonopolet mellan 1928-1941. Cigaretten hade korkmunstycke och hade egyptiskt snitt.

Styckepriset år 1929 var 6 öre.
Pris 1932 var 3 kr för 50 st och 60 öre för 10 st.