Shag, ljus, n:r 681

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobak för lösviktsförsäljning tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1916.
En kagge på 5 kg. kostade år 1916 15 kr.