Shag Virgina, n:r 678

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Lösviktstobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1916.
Kagge om 5 kg kostade 20 kr.