Shag, mörk, n:r 684

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobaks för lösviktsförsäljning tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1916.
Pris 1916 var 15 kr. för kagge på 5 kg.