Shagtobak, n:r 539

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobak av shagtyp tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1931-1941