Sheriff

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Mild cigarill med plastmunstycke tillverkad av Svenska Tobaks AB 1965-1980.