Blandad Virginia (STM)

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1916.

Priset 1915 var 80 öre för 100 gr.

Tidigare tillverkad av Tiedemanns i Charlottenberg.