Black and White, n:r 530

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobak i waxad pappburk tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1919-1919.