Bris, n:r 85

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1919-1930.

1923 var styckepriset 20 öre.