Crema de Cuba, n:r 70

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1922.
Pris 1916 var 25 kronor för 50 stycken eller 12, 50 kr för 25 stycken.