Crest

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1961, senare Swedish Match)

King size cigarett med filter tillverkad av Svenska Tobaks AB 1983-1991.
Fanns i 20-pack (hard top) och 3-pack