Seculum, n:r 37

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1918.
1916 var priset 15 kronor för 100 stycken och 7,50 kr. för 50 st.

Tidigare tillverkad av P.C. Rettig & Co i Gävle.