Se upp

Tillverkas av: Lampe & C:ni

Cigarr tillverkad av Lampe & C:o i Göteborg.

 

 

Lockets insida