Carolina Moss Rose

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobak i lösvikt tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1915.
Tidigare tillverkad av Tobaksfabriken Skandinavien i Stockholm.

1915 var priset 45 kronor för en kagge på 10 kg och 22,50 kr för en kagge på 5 kg.