Carneval

Tillverkas av: Okänd

Cigarettetikett av okänt ursprung och ålder.

Tryckt hos Boktr. A.B. Sundsvall