Carmencita, N:r 458

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarett av brasiliansk och orientalisk tobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1944-1960.
Grov tobak av cigarrkaraktär.
Bild av gitarrspelande kvinna.
Styckepris 11 öre. 2,20 kr för 20-pack.

Eric Lidfeldt har meddelat att Hasse Z rökte Carmencita och eftersom det var den sämsta cigarretten höll den alltid en jämn standard. Den försämrades ej under kristider eftersom den redan nått botten.

I boken Uppbrott av Jonathan Freud röker huvudpersonen Harry Skoog Carmencita redan 1939, samma år som Franco intog Madrid.
Problemet är ju att Carmencita började tillverkas först 5 år senare.
Boken är dock väldigt bra.

 

 

 

Pappförpackning om 10 cigaretter

 

 

 

 

 

20-packs pappersförpackning