Boston, n:r 448

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarett tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet:

1938-1942
1951-1962

Under första halvan av 1952 utgjorde försäljningen av Bosten 2 % av den totala svenska cigarettförsäljningen.

I januari 1955 utgavs den i 10-pack med omslag av aluminiumfolie och tillverkades då av Nässjöfabriken och då till priset av 1:20 kr. för en 10-pack