Bouquet (Hellgren)

Tillverkas av: Hellgren, W:m & C:o

Cigarr á 15 öre tillverkad av W: m Hellgren & Co