Riks Snus 11, n:r 1952 (Stjärnsnus)

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Stjärnsnus som under andra världskriget hade namnet Riks Snus n:r 11