Riks Snus 12, n:r 1961 (Generalsnus)

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Mellan 1943 och 1945 benämndes Generalsnus som Rikssnus n:r 12