Riks Snus 13, n:r 1904, (Röda Lacket)

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röda Lacket bar under andra världskriget namnet Riks Snus n:r 13