Riks Snus 10, n:r 1930 (Göteborgs Prima Fint)

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Mellan 1943-1945 namnet på Göteborgs Prima Fint.
1946 återgick namnet till det vanliga.