Riks Snus 1, N:r 1901 (Ettan)

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Snus i vaxad pappdosa tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet.
Under 1943-1945 fick samtliga svenska snussorter namnet Riks Snus med påföljande nummer.
Riks Snus 1 var detsamma som Ljunglöfs Ettan.
Detta var under andra världskrigets senare del. Om namnändringen var nationalistiskt betingad eller ett sätt att minska tryckkostnader vet jag ej.
Min dosa är prismärkt med 88 öre för 100 gr.