Riks Shag 1, n:r 521

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet fr.o.m. 1941.
1941-1954 hette den Riks Shag 1 och därefter endast Riks Shag.
År 1949 tillverkades 428.700 kg.
Under 1950 den mest populära svensktillverkade röktobaken.
Det året försåldes 357.000 kg.
1958 års pris var 3,10 kr för 50 gram.

Shagtobak är finstrimlad tobak.