Ettan, n:r 901

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Snus ursprungligen tillverkat av Jac. Fr. Ljunglöf i Stockholm sedan 1822.
Den i särklass framgångsrikaste snusprodukt som funnits.
Hette ursprungligen Ljunglöfs Snus n:r 1 där siffran är en kvalitetsbeteckning likt prima. (1918-1945 fanns även Tvåan)

När Svenska Tobaksmonopolet övertog tillverkningen, som bedrevs i den ljunglöfska firmans lokaler, fanns märket i fyra förpackningsstorlekar 17 kg, 8 1/2 kg, 4 1/4 kg och 425 gram och numrerades 1001-1004. Redan 1916 fick det nummer 901.

Benämndes även under en period Stockholms snus.
1943-1945 kallades den Riks Snus 1, n:r 1901.

År 1949 tillverkades 1.665.000 kg.
Har i folkmun sakta övergått från att kallas Ljunglöfs etta till bara Ettan.
1950 tillverkades 1.639.000 kg vilket är mer än alla andra svenska snussorter tillsammans.

1952 var priset 3,90 kr. för paket om 250 gr., 1,56 för ask om 100 gr. och 78 öre för ask om 50 gr.

 

Kagge på 4 1/4 kg från 1915

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tony Richardsson, speedwayvärldsmästare