Evidencia, n:r 101

Tillverkas av: Svenska tobaksmonopolet  (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad mellan 1940-1957 av Svenska Tobaksmonopolet.
1940 var priset 12,50 kronor per låda á 25 st.