Bohème, n:r 233

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrcigarett tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1940-1942.
Under 20-talet tillverkade STM en cigarr med samma namn.