El Zelo, n:r 45

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1918 samt 1930-1944.
Priset var 15 kronor för 50 st. år 1940

Tidigare tillverkad av Brinck, Hafström & C:o i Stockholm.