Bill King Size

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Bill King Size bytte utseende 1975 så att namnet stavades med stora bokstäver och skrevs längst ned på framsidan.