Bill, n:r 443

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Mild virginiacigarett tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet i två omgångar:1939-1942 och 1947-1990

1940 var priset 1,60 kronor för ett paket om 20 st.

År 1949 tillverkades 785.466.000 st.

1950 var Bill den mest sålda svenska cigaretten med sina 1.473.000 st, vilket var nära nog en fördubbling mot åren innan.

Under första halvan av 1952 utgjorde försäljningen av Bill 34 % av den svenska cigarettförsäljningen.

1952 var priset för ett 20-pck 2:40 kr.
Av dessa gick 1:77 kr. till staten, 0:20 kr. till återförsäljaren och 0:43 kr. till Tobaksmonopolet.

1958 introducerades Bill i förpackning om 10 st- cigaretter och därmed upphörde försäljningen av lösa Bill.
1956 började försäljning av Bill som limpa.

 

 

 

 

 

 

Julförpackning med 3 paket Bill.