Birds Eye (STM)

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1918. Förpackades i tygpåsar.
Priset 1915 ar 85 öre för 100 gr.
Tidigare tillverkad av Paul Olsén i Arvika.