Rolling

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Tobak tillverkad för rullning av Svenska Tobaks AB från 1974.