Triumfo, n:r 50

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1916.

Priset 1916 var 18 kronor för 100 st.