Troja. N:r 320

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarett av orientalisk typ från Svenska Tobaksmonopolet tillverkad 1943-1962.
Pris 1946 var 1 kr för 20 st.