La Grande, N:r 495

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Svensk cigarett utan munstycke tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1925-1941.

1929 år styckepris var 20 öre.
Det var då årets dyraste svenska cigarett.