La Licenia (W:m Hellgren)

Tillverkas av: Hellgren, W:m & C:o

La Licenia blev Sveriges mest långlivade cigarr. Den tillverkades av Rosén & Strömberg redan 1856 och då det företaget uppgick i W:m Hellgrens tobaksfabrik år 1868 övertog den tillverkningen. 1915 inlöstes företaget av Svenska Tobaksmonopolet som tillverkade La Licenia till 1972.

Under W:m Hellgrens tid ändrades etiketten så att texten stod på spanska.
”WmHyCa, Calle del Godo No. 48, Estocolmo”.

Calle del Godo 48 avsåg Götgatan 48.