Cortéz Coronitas

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarillerna Cortéz Coronitas tillverkades 1982-1994 av Svenska Tobaks AB.