Best Mixture (STM)

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet under 1915.

50 gr. pappask kostade 1915 45 öre.
Tidigare tillverkad av P.C. Rettig i Gävle.