Bestvirginia (Petter Dahl)

Tillverkas av: Dahls, P. Tobaksfabrik

Kardustobak från Petter Dahls Tobaksfabrik i Karlshamn