Dahls, P. Tobaksfabrik

Ort: Karlshamn

Gördelmakaren Jonas Jubel (f. 1751) fick den 27 augusti 1798 ”tillstånd att här i staden med snusmalning sig sysselsätta”. Han tycks dock redan 1787 påbörjat tobakstillverkning.
Han avled 1821 och hans dotter Elna Catarina Nordberg (d. 1847 som änka efter lackfabrikören E.G. Nordberg) beviljades den 8 juli 1823 tillstånd att fortsätta fabrikationen av faderns rörelse då hon sedan barndom blivit insatt i verksamheten.

Hon gifte senare om sig med handlanden Pehr Dahl (1790-1848) som 1824 fick tillstånd att i sitt namn fortsätta rörelsen. Han innehade rörelsen till sin död 1848 då den övertogs av äldste sonen Per August (f. 14/8 1824 – 1880) som fortsatte med den till sin död 1880. Åren 1853-1859 var Pehr August Dahl ordförande i Karlshamns Fabriks- och Hantverksförening.
Under hans ledning började man även tillverka cigarrer och kardustobak.

Under hans tid som som fabrikör spreds ett rykte om att det var glasbitar inblandat i snuset eftersom det rev i munnen. Glaset skulle så fall öka vikten på snuset. Det visade sig att det hade funnits sandkorn i det från Tyskland importerade tobaksbladen.
Fabriken låg vid Regeringsgatan 65.

Dahls Tobaksfabrik deltog i Allmänna Industri-utställningen 1866 i Stockholm med monter 2067 innehållande snus, cigarrer och röktobak.

Änkan efter Per August Dahl, Ida Constantia, f. Parrou, fortsatte företaget under oförändrat firmanamn och upptog den 26 mars 1888 sonen Paul Henrik Hjalmar (f. 27/6 1864 – 7/6 1909) till kompanjon. Under sent 1800-tal öppnar man en filial i Hellerup i Danmark för att undkomma tullbestämmelser.

Efter Idas död 1898 var Hjalmar Dahl ensam innehavare till 1900 då han upptog sin yngre broder Per August Viktor Dahl (31/3 1873 – 20/11 1964) som delägare.
Genom en olyckshändelse omkom Hjalmar Dahl  1909 på en resa till Hellerup och hans änka Gerda fortsatte rörelsen i kompanjonskap med Per August Dahl .
Den 1 januari 1913 uppgick företaget i Förenade Svenska Tobaksfabriker. Då hade företaget drivits inom familjen i 115 år.

 

Hjalmar Dahl är begravd i Karlshamn på Hvilans kyrkogård, avd. Adam, kv. 6, nr. 37-40

Produkter
Bestvirginia (Petter Dahl)
Chandeloupe 
Knaster Hamburg
Ärligt och Godt ( Petter Dahl)
Violsnus

 

Personkoppling

Släkten Dahl i Karlshamn

Jonas Jubel

 

Pehr August Dahl, ordförande i Fabriks- och Hantverksföreningen

 

 

 

Källor:

Tobaken i Karlshamn    Janne Charlesen   Karlshamns museums skriftserie nr 1   1992

Karlshamns Fabriks- och Hantverksförening 1847-1927           Einar  Weiss  1928

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brevhuvud från Dahls fabrik